Hoppa till sidans innehåll

Föreningsintyg


HANDLINGSREGLER FÖR FÖRENINGAR VID UTFÄRDANDE AV
INTYG FÖR ANSÖKAN OM VAPENLICENS
Svenska Pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskilde
medlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som
ingår i förbundets program. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan
om vapenlicens skall därför vapnet vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i
enlighet med förbundets program och bestämmelser.
Inriktningen skall vara att:
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET

Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt
nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt
medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och
träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
2. Första vapnet i kaliber .22
3. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap.
4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska
Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren / grenar.
5. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall förbundet
kontaktas.
6. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och
utfärdade bestämmelser.
7. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för
föreningsarbetet och på begäran t.ex medverkat som tävlingsfunktionär
eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat
ett aktivt intresse för föreningen.
8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
9. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska
pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket,
uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
kalenderåren.
10.Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse.
11. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten.
12. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening
till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit
medlem i den första föreningen.
13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan
föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begära skall vägran
motiveras.
Uppdaterad: 23 FEB 2012 00:05

Postadress:
PK Hjorten - Skyttesport
Johan Hansson, Sparlösa Högalid 1
53490 Vara

Kontakt:
Tel: +46708875945
E-post: This is a mailto link